Легализация

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ

legalizacia

       Агенция Максимум предлага легализация на официални документи с Апостил, заверки във всички държавни институции и учреждения на Pепублика България, заверки във всички консулски представителства на чужди държави в Република България, заверки на преводи.

       Агенция Максимум приема  по поща документи за легализация от частни лица и корпоративни клиенти и ги връща по същия начин.

        Гарантираме пълна конфиденциалност!